Olika typer av altanbyggen

Det är inte alltid helt lätt att säga var altanen slutar och uterummet börjar. Är till exempel en inglasad altan fortfarande en altan, eller ska den räknas som ett uterum? Man kan då säga att uterum och altaner alla är variationer på samma tema: en tillbyggnad till huvudbostaden, var syfte är att man ska kunna tillbringa tid ”utomhus” på ett bekvämt sätt. Med en altan utan tak och (glas)väggar begränsas man av vädrets makter, och den kan inte heller användas på höstkanten, när det börjar bli riktigt kallt om kvällarna. Men det betyder givetvis inte att en inglasad altan eller ett regelrätt uterum nödvändigtvis är bättre. De fyller delvis olika funktioner, och det är inte alltid helt lätt att välja vilken variant man vill ha.

ritning

OBS! Vill du direkt få prisuppgifter från lokala hantverkare på vad just ditt altanbygge kostar? Besök Proffsbyggare.se/altan och jämför anbud direkt!

Om vi börjar från början, så är den enklaste formen av altan inte så mycket mer än ett trägolv, som gör det lättare att placera bord, stolar, grill och liknande där. Helt enkelt ett trevligt sätt att sitta utomhus på sommaren, i nära anknytning till ens bostad. Många altaner har också någon form av tak tillbyggt, som täcker hela eller delar av densamma, för att man inte ska behöva gå inomhus vid första antydan till regn. Altaner utan någon form av tak (men med exempelvis räcke) kallas ibland för trädäck. Ett trädäck är den billigaste formen av altan, och vad många nöjer sig med. Inte bara av ekonomiska skäl, utan för att det är vad de vill ha.

Från att bygga en altan med tak är steget inte långt till att glasa in den, och då är frågan om det verkligen fortfarande ska kallas altan, eller om det rör sig om ett uterum. Många väljer ju också att i stället för att bygga ett uterum från grunden helt enkelt glasa in en redan existerande altan. En inglasad altan tillåter å ena sidan att man kan använda den in på hösten, eller när det regnar, men å andra sidan så mister man en del av ”utekänslan”. Kostnaden för att glasa in en altan är inte heller så hög, och beror till stor del på vilken typ av glas man använder sig av.

Men det finns ytterligare saker som skiljer olika altaner åt. Hur de hänger ihop med huvudbyggnaden är en sådan. Normalt nås altanen genom en dörr (eller kanske två). Men ett alternativ är en skjutbar vägg, som helt öppnar upp ens vardagsrum. På så sätt kan man få en omärklig övergång från bostad till altan. En sådan lösning fungerar mycket bra under varma sommardagar, men problem uppstår då när vädret är lite sämre, och man så att säga bara kan utnyttja halva altanen.

Altaner kommer således i många olika skepnader, och ingen är den andra lik. Vad som passar den ena kanske är helt fel för den andra, och man måste också ta hänsyn till saker som bygglov och hur ens tomt ser ut. Men oavsett allt detta, så finns det med största säkerhet en altan som passar; från enklaste trädäck till en dyr vinterträdgård.